Kidspace

Students'work from Cornellà-Barcelona

IES Maria Aurèlia Capmany - June, 2003

PINTA LA PAU

Índex

Sergio Gómez
Jonathan Arias
Cristina Coso
Lorena Pérez
Saray Mora
Miriam Román
Amina Zine
Karima el Kadaoui
Cristina Zamorano
Lorena Chía
Yesenia Dorado
Aldo M. Rosales
Isaías Moreno

Aquest any 2003, el nostre país, aliat amb els EUA i el Regne Unit, ha declarat la guerra a l'Iraq. Nosaltres ens hem manifestat a dintre i fora de l'institut en contra d'aquesta guerra, però el nostre govern no ens ha volgut escoltar. 
Per això seguim dient des d'aquí que la guerra és un desastre i que els nois i noies que la sofreixen ho passaran molt malament.
Per això nosaltres ens sumem al
projecte "Pinta la Pau" de Kidlink.
 Page updated
Add Comment Deactivated .
THIS WAS THE LATEST COMMENT
LOGIN AND ADD COMMENT.
Developed in Coldfusion by Bonnie Thurber, Bob Davis and Patti Weeg.
Rewritten in php by Grace Basilio and maintained by Kidlink Systeam
Copyright ®1990-2027 Kidlink